TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. Hizmet Sağlayıcı ("Satıcı")
Adı: Atabay Kids Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Adres: Seyitnizam Mah. Mevlana Cad. No:88 B Blok 1. Bodrum
Zeytinburnu/İSTANBUL
Telefon: +90 (212)5270687
E-posta: [email protected]
1.2. Lehdar Taraf ("Alıcı")

Adı Soyadı / Ticari Unvanı:
___________________________________________________________________
Adres:
___________________________________________________________________
E-posta Adres:
__________________________________________________________________
Telefon:
___________________________________________________________________
Vergi Dairesi ve No:
____________________________________________________________________


2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1 İşbu Sözleşmenin konusu, "Alıcı" tarafından "Satıcı"ya ait https://atabaykids.com adresinden sipariş edilen malların satışına ilişkin olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve belirlenmesidir. /, satıcıya ait internet sitesinde belirtilen nitelik ve satış fiyatları ile 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması ve Mesafeli Sözleşmelerin Uygulanmasına Dair Kanun ve 29188 sayılı "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği" hükümlerine göre geçerlidir.
2.2 "Alıcı", işbu Sözleşme hükümleri uyarınca, sözleşme konusu mal ve hizmetlerle ilgili temel özellikleri, satış fiyatları, ödeme şekli, teslimat koşulları vb. konularda bilgilendirildiğini kabul ve teyit eder. satış konusu, ayrıca "sipariş iptali" hakkı, mal iadesi ve bu işleme ilişkin diğer hususlar.
2.3 https://atabaykids.com/ web sitesinde sunulan ön bildirim ve fatura bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
2.4 "Alıcı" ve "Satıcı", işbu "Mesafeli Satış Sözleşmesi"nin başında belirtilen yazışma

3. MAL VEYA HİZMET TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFADE EDİLMESİ VE TESLİMAT NİTELİĞİ

Mallar/hizmetler, Alıcının sipariş verirken belirttiği ______________________________________ adresindeki nakliye şirketine (kargo) ________ teslim edilmelidir. Tarih ve sipariş numarası - ____________________.

4. TESLİMAT VE TESLİM MALİYETLERİ

4.1 Nakliye masrafları Alıcı tarafından ödenir.
4.2 Satıcı, promosyonlar veya özel teklifler kapsamında belirli bir miktarın üzerinde
sipariş edilen malların teslimat maliyetinin ücretsiz olduğunu web sitesinde ilan etmişse, malların teslimatına ilişkin tüm masraflar Satıcı tarafından karşılanmalıdır. 4.3 Malların Nakliye Şirketine (Kargo) teslimi, mallar stokta ise, siparişin ödemesi Satıcının hesabına geçer geçmez mümkün olan en kısa sürede yapılır.
4.4 Satıcı, malları siparişin alındığı andan itibaren 1-3 gün içinde nakliye şirketine (Kargo) teslim eder. Malların transfer edildiği andan itibaren nakliye şirketi (kargo), güvenliğinden, depolanmasından ve tesliminden sorumludur.

5. ÖDEME, SİPARİŞ VE BELGELENDİRME.

5.1 https://atabaykids.com/ internet sitesi üzerinden satın alınan mallar için ödeme, "Satıcı" ve "Alıcı" arasında seçilen ve kararlaştırılan Online Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştirilir.
5.2 Sipariş, "Alıcı" tarafından seçilen ve "Satıcı" ile mutabık kalınan ödeme yöntemi kullanılarak ödeme yapıldıktan sonra kesinleşir.
5.3 "Alıcı" tüzel kişi ise, Satıcı "Alıcı"ya KDV dahil fatura düzenler.
5.4 "Satıcı" tarafından sitede belirtilen mal, hizmet ve ilgili resmi ücretlerin ödemesi "Satıcı" tarafından hazırlanan "Fatura"ya işlenecektir. Belge, onay ve onay için önceden "Alıcı"ya sunulacaktır.
5.5 "Fatura" temelinde, "Alıcı" sipariş için ödeme yapar.

6. ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

6.1 "Alıcı", "Satıcı" tarafından sağlanan ana özellikler, satış fiyatları ve ödeme yöntemi ile malların teslimi ve diğer ek hususlar hakkında bilgi sahibi olduğunu ve bunlara aşina olduğunu bilir ve onaylar. Anlaşmanın konusu.
6.2 Bu Sözleşmeyi onaylayarak, "Alıcı", "Satıcı" ile onaylandıktan ve nihai anlaşmadan sonra sipariş için ödeme yapma sorumluluğunu üstlenir.
6.3 Ödemenin "Satıcı" tarafından teslim alınmasıyla birlikte "Alıcı" tarafından ödemenin "Satıcı"ya yapılmış olduğu kabul edilir ve bu sözleşmeden doğan ödeme yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır.
6.4 "Alıcı", tüketici olarak soru ve şikayetlerini yukarıdaki "Satıcı" iletişim bilgilerini kullanarak iletebilir.
6.5 "Alıcı", ödeme anına kadar SİPARİŞ'i iptal etme hakkını kullanma imkanına sahiptir. "Alıcı"nın cayma hakkını kullanabilmesi için yukarıda belirtilen süre içinde eposta veya telefon ile "Satıcı"ya bildirimde bulunması gerekmektedir.
6.6 "Alıcı", teslim aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde "Satıcı" tarafından sağlanan belgelerde (Sipariş, Fatura, irsaliye) belirtilen verilerle uyuşmadığı takdirde, malların kalitesi ve miktarı hakkında talepte bulunma hakkına sahiptir. mallar. Talepler, "Alıcı"nın e-posta veya telefon yoluyla göndermesi gereken destekleyici fotoğraf veya video materyalleri ile kabul edilir.
6.7. Malların iadesi durumunda iade kargosu "Alıcı" tarafından ödenir. İade hakkının kullanılması halinde "Alıcı"'ya teslim edilen mallara ilişkin fatura aslının iade edilmesi zorunludur. Fatura aslının gönderilmemesi durumunda KDV ve varsa diğer vergi ve harçlar "Alıcı"ya iade edilmeyecektir.
6.8. Mallarla ilgili masraflar, malın "Satıcı" tarafından teslim alınmasından itibaren 7 gün içinde "Alıcı"ya iade edilir veya "Alıcı" tarafından bir sonraki mal alımında dikkate alınır.

7. SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

7.1 "Satıcı", "Alıcı" tarafından ödemesi yapılan malların _____Tarih _____________ sipariş numarasına göre, tam ve siparişte belirtilen listeye uygun olarak nakliyeye devredilene kadar toplanması, satın alınması ve depolanmasından sorumludur. şirket (Kargo).
7.2 "Satıcı", mücbir sebepler veya bu işleme engel olan olağanüstü haller nedeniyle sözleşme kapsamındaki malları satın alamaz veya hizmet ifa edemezse, sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde "Alıcı"ya bildirimde bulunmakla yükümlüdür. sipariş için ödeme. Bu durumda "Satıcı", ödediği bedelin tamamını ve varsa belgeleri 10 (on) gün içinde "Alıcı"ya iade eder.
7.3 "Alıcı"nın talepleri, siparişin alındığı tarihten itibaren 7 gün içinde kabul edilir. Talebin işlenmesi, talebin materyallerinin (açıklamalar, fotoğraflar, videolar) eposta veya telefon yoluyla alınmasından itibaren 1-3 iş günü sürebilir.
7.4 Malların kalitesi veya miktarı ile ilgili taleplerde bulunulması ve geri gönderilmesinin imkansız olması durumunda, "Satıcı", "Alıcı"nın bir sonraki siparişinde (kabul edildiği şekilde) mallarda indirim sağlamayı taahhüt eder.

8. KULLANIM HAKKI. 8 maddeden oluşan bu Sözleşme, "Alıcı" tarafından elektronik ortamda onaylandıktan sonra akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
"Satıcı
"Atabay Kids Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi»
"_____" __________________ 2024
"Alıcı"
"____"
T "_____" ____ 2024